Aanmelding en afspraken

  • U kunt zich zowel met als zonder verwijsbrief (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) van de huisarts of specialist bij fysiotherapiepraktijk Maaswijk aanmelden. Wanneer u zich zonder verwijsbrief bij ons aanmeldt, zijn wij verplicht een korte screening uit te voeren. Uw klacht wordt beoordeeld en met u wordt besproken of deze met fysiotherapie behandeld kan worden. Uw huisarts wordt via een rapportage geïnformeerd over het resultaat van deze screening.
  • Indien u uw afspraak wilt afzeggen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden aan uw behandelend fysiotherapeut. U kunt een afspraak afzeggen via de telefoon, voicemail of email. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht voor een bedrag van 75% van het geldende tarief.
  • Heeft u uw behandeling afgezegd dan wordt u geacht zelf contact op te nemen met uw behandelend therapeut om een vervolgafspraak te maken.

Vergoeding en declaratie

  • Fysiotherapiepraktijk Maaswijk heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierdoor kunnen wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.
  • Vergoeding van uw behandelingen vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering.
  • Indien uw klacht voorkomt op de chronische lijst voor fysiotherapie is, afhankelijk van aandoening, een verwijzing van huisarts of specialist vereist. Deze behandelingen worden vergoed uit uw basisverzekering met uitzondering van de eerste twintig behandelingen vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.
  • U wordt geacht zelf navraag te doen bij uw verzekeraar over de vergoeding van uw behandelingen en het aantal te vergoede behandelingen. De vergoeding van uw behandelingen is volledig voor eigen verantwoording.
  • Wilt u zelf uw fysiotherapiebehandeling bekostigen? Dan kunt u voor de gehanteerde tarieven contact opnemen met onze praktijk.