Tarieven Fysiotherapiepraktijk Maaswijk 2024

Ingaande per 1 januari 2024. Prijswijzigingen voorbehouden.

Betalingsvoorwaarden

  1. U kunt het bedrag van de behandeling contant of per pintransactie aan ons betalen. U ontvangt maandelijks een nota van de genoten behandelingen.
  2. Mocht door onvoorziene omstandigheden uw nota niet op tijd betaald zijn, dan sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  3. De aanmaningsnota stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  4. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, zullen wij genoodzaakt zijn om Medicas (het incassobureau, waar we mee samen werken) in te schakelen, welke de nota op u zal verhalen. Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van Medicas.