• Fysiotherapiepraktijk Maaswijk B.V. is aangesloten bij de KNGF, de NVMT en de NVHT en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
  Logo KNGFlogo NVMTlogo NVHT
 
 • Onze fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register.
 • Tijdens de behandeling wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkeling binnen het beroep fysiotherapie; hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van landelijke protocollen en richtlijnen, protocollen / richtlijnen / standaarden vanuit de beroepsvereniging, gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken en onze zelf ontwikkelde mono- en multidisciplinaire protocollen.
 • Wij zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet, MS Netwerk Dirksland en ParkinsonNet Zuid-Hollandse Eilanden.
  logo Chronisch Zorgnet logo MS Netwerk Dirksland logo ParkinsonNet Zuid-Hollandse Eilanden
 
 • Nivel
  Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze therapeuten meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.
  Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.